تمام تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک/ از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه‌دار تا افتخاری بودن ریاست - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای تمام تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک/ از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه‌دار تا افتخاری بودن ریاست – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 192018


به گزارش خبرنگار ورزشی وب سایت تسنیم، موضوع اساسنامه کمیته ملی المپیک این روزها در هیئت اجرایی به صورت جدی مطرح شده و قرار است اعضا بعد از مطالعه اساسنامه در جلسات آتی هیئت اجرایی نظرات خود را مطرح کنند. در این میان بیش از همه موضوع نحوه حضور دبیرکل و خزانه دار در کمیته ملی المپیک مطرح است.

شاید این دو موضوع را باید تغییرات کلیدی اساسنامه دانست چراکه سایر موارد بیشتر جنبه شفاف سازی و  تبیین است.بیان وظایف رئیس، دبیر کل و سرپرست در کنار تعریف کامل و جامع از مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و آکادمی ملی المپیک، در کنار برخی موارد ریز، تغییرات پیش روی اساسنامه در صورت تصویب توسط هیئت اجرایی و دولت خواهد بود‌.

البته  این اساسنامه تا نهایی شدن راهی طولانی پیش رو دارد و طبق روال موجود اگر اساسنامه پیشنهادی در مجمع دی ماه کمیته ملی المپیک تصویب شود باید وارد دولت شود که پروسه دو تا سه ماهه را برای تصویب نیاز دارد، سپس زمانی سه تا چهار ماه برای تائید اساسنامه در کمیته ملی المپیک نیاز است که در خوشبینانه ترین حالت نیمه دوم سال 98 تصویب خواهد شد و کمیته ملی المپیک این اساسنامه را بعد از تصویب مجمع منتشر خواهد کرد.

وب سایت تسنیم در ادامه این گزارش به بررسی تغییرات و تبیین مواد و تبصره‌ها در اساسنامه پیشنهادی پرداخته است.

*در اساسنامه قبلی و در ارکان کمیته، مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و دبیرخانه کل وجود داشت اما در اساسنامه پیشنهادی ارکان کمیته ملی المپیک به قرار زیر است:
الف) مجمع عمومی
ب)هیئت اجرایی    
پ) رئیس
ت) بازرس قانونی

* در ترکیب مجمع نیز تغییرات کوچکی لحاظ شده است که به شرح زیر است:

در اساسنامه پیشنهادی درخصوص ترکیب مجمع عنوان شده است: دو نماینده ( یک زن و یک مرد) از میان مربیان  یا داوران ایرانی که در بازی‌های المپیک حضور داشتند به انتخاب هیئت اجرایی در مجمع کمیته ملی المپیک حضور خواهند داشت در صورتی که در اساسنامه فعلی یک نماینده ذکر شده است.

  در بخش دوم بند خ اساسنامه پیشنهادی و در ترکیب مجمع، پنج نفر از کارشناسان خبره در امور بازی‌های المپیک به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی که حداقل دو نفر از آنها از میان بانوان، یک نفر از بین کارشناسان حوزه  ورزش دانش‌آموزی خواهد بود. انتخاب این کارشناسان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب منشور کمیته بین المللی المپیک به تصویب مجمع عمومی برسد.

در مورد باشگاه نیز در بخش 9 قسمت خ آمده است:

 دو نفر نماینده باشگاه‌ها (حداقل یک نماینده  از باشگاه‌های فعال در حوزه بانوان) به پیشنهاد اتحادیه باشگاه‌های کشور و تائیده هیئت اجرایی کمیته. در صورت عدم تشکیل اتحادیه مزبور، انتخاب نماینده باشگاه‌ها  توسط هیئت اجرایی انجام می‌شود. در اساسنامه قبلی یک نفر نماینده باشگاه‌ها ذکر شده است.

* تبصره 10 از ماده پنج حذف شده است.

* تبصره 2 ماده 8 حذف شده است.


*در اساسنامه جدید و در ماده دوازده وظیفه دبیرکل برای ارسال صوتجلسه مجمع به شورای المپیک آسیا و IOC به کمیته منتقل شده است.

*در اساسنامه پیشنهادی ترکیب هیئت اجرایی 12 نفر خواهد بود(پیش از این 11 نفر بود). نماینده ورزشکاران به انتخاب کمیسیون ورزشکاران نیز به ترکیب اضافه شده است. در اساسنامه پیشنهادی به تبصره اول از ماده 13 این موضوع اضافه شده است که  در صورتی که رئیس فدراسیون  به هر دلیل تغییر کند، عضویت او در هیئت اجرایی ملغی شده  و عضو جایگزین او در مجمع آینده مشخص خواهد شد.

همچنین در اساسنامه پیشنهادی این تبصره اضافه شده است که نماینده کمیسیون ورزشکاران در چارچوب دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک و بر اساس آیین نامه مربوطه که به تصویب کمیته بین المللی المپیک رسیده است، انتخاب و پس از تائید مجمع عمومی  به مدت چهار سال  به عنوان عضو دارای حق رای در ترکیب هیئت اجرایی قرار می‌گیرد.

در اساسنامه پیشنهادی و در انتخابات هیئت اجرایی از تبصره 4 به بعد حذف شده است. همچنین در اساسنامه پیشنهادی آمده است: کلیه اعضای هیئت اجرایی (جز دبیر کل)منحصرا از میان اعضای رسمی دارای حق رای کمیته انتخاب می‌شوند.


* در دوره فعالیت هیئت اجرایی و در تبصره یک، بند بازنشستگی هم اضافه شده است.

*در اساسنامه پیشنهادی ماده 16 که مربوط به وظایف و اختیارات هیئت اجرایی است به شرح زیر بیان شده است:
الف) هدایت و راهبری کلیه امور کمیته ملی المپیک اعم از امور اداری، مالی، فنی و بین المللی
ب) بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه جهت ارائه به مجمع
پ)تائید دبیرکل و خزانه دار که به از سوی رئیس کمیته پیشنهاد می‌شود
ت) تائید کلیه مسئولان و مدیران کمیته از جمله مدیران ستادی، مسئولان سطوح مختلف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، کمیسیون‌ها، کاروان‌های اعزامی که توسط رئیس کمیته پیشنهاد می‌شود.
ث) تائید نمایندگان کشور در اجلاس و کنگره‌های بین المللی به پیشنهاد رئیس کمیته.

بند ث و چ و ح اساسنامه فعلی با اساسنامه پیشنهادی مطابقت دارد.

* در اساسنامه پیشنهادی عنوان شده  خدمت رئیس، اعضای هیئت اجرایی و مجمع افتخاری بوده و شغل تلقی نمی‌شود.

*در اساسنامه پیشنهادی ماده 19 به وظایف و اختیارات  رئیس کمیته اشاره کرده است. در این ماده وظایف رئیس به شرح آمده است:
الف) مدیریت، هدایت، راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته و نظارت بر عملکرد کلیه حوزه‌های وابسته
ب)گسترش تعامل و همکاری مشترک میان کمیته، وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی
پ) سیاست گذاری و برنامه ریزی مستمر در راستای تحقق اهداف ورزش قهرمانی در چارچوب اساسنامه کمیته
ت) اطلاع رسانی مستمر عملکرد کمیته به افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه ورزشی
ث) گسترش دیپلماسی ورزشی با کمیته بین المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و کمیته‌های ملی  المپیک کشورها در راستای ایجاد فرصت‌های جدید و کسب کرسی‌های بین المللی
ج) ارائه طرح‌ها و برنامه های اجرایی جهت تصویب در هیئت اجرایی
چ) مدیریت کلان و نظارت بر رویدادهای ورزش قهرمانی در چارچوب اساسنامه کمیته
ح) انتصاب دبیرکل، خزانه‌دار و سایر مدیران و مسئولان کمیته پس از تصویب در هیئت اجرایی

*در اساسنامه پیشنهادی وظایف و اختیارات دبیرکل به صورت زیر تعریف شده است:

دبیرکل توسط رئیس کمیته به هیئت اجرایی پیشنهاد و با رای اکثریت انتخاب می‌شود. دبیر کل وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کمیته و اجرای مصوبات هیئت اجرایی را در چارچوب این اساسنامه تحت نظارت رئیس کمیته به عهده دارد.

مدیریت سازمان اداری و اجرایی کمیته برعهده وی بوده و بر کلیه امور اجرایی کمیته نظارت دقیق می‌نماید.

وظایف دبیر کل به شرح ذیل می‌باشد:

الف – مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف کمیته

ب – اجرای مصوبات هیئت اجرایی

ت – تنظیم، برگزاری و حضور در جلسات هیئت اجرایی و مجمع عمومی و همچنین ارسال دعوتنامه برای اعضا و تنظیم صورتجلسه

پ – انجام کلیه مکاتبات داخلی و خارجی کمیته

ث – تنظیم بودجه کمیته با هماهنگی رئیس کمیته و خزانه‌دار

ج – معرفی نمایندگان کمیته به کلیه مراجع قضایی، اداری، ثبتی، حقوقی، مالی،‌ بانکی و …

تبصره 1- دبیر کل از میان افراد باتجربه دارای اشتهار به اخلاق حسنه و نیز دارای حداقل 10 سال سابقه اجرایی و مدیریتی در امور ورزش قهرمانی، به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب می‌گردد.

تبصره 2- نامزدهای احراز این پست باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و آشنا به حوزه بین‌الملل ورزش و زبان انگلیسی باشند.

تبصره 3- در صورت نیاز به خدمت کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در کمیته بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور اقدام خواهد شد.

*در اساسنامه پیشنهادی و در توضیح  مرکز نظارت بر تیم‌های ملی  تبصره یک به این شرح ارائه شده است:

تبصره یک: رئیس مرکز از میان افراد  با تجربه و دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت ورزشی و با حکم رئیس کمیته ملی المپیک منصوب می‌شود.
همچنین در قسمت الف و ث به ترتیب عبارات “ارائه گزارش منظم ماهیانه از روند امور به هیئت اجرایی” و “ارائه گزارش ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها به هیئت اجرایی” حذف شده است. گفتنی است ماده 21 نیز در اساسنامه پیشنهادی حذف شده است.

*در اساسنامه پیشنهادی انتخاب سرپرست هر کاروان ورزشی از حداقل یک سال قبل از هر رویداد به یک و سال نیم تغییر کرده و سرپرست به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب و با حکم رئیس منصوب می‌شود. در اساسنامه فعلی پیشنهاد رئیس وجود ندارد.

*در اساسنامه پیشنهادی با اضافه شدن کمیسیون‌های فرهنگی، صلح و ورزش، روانشناسی و مشاوره و اخلاق تعداد کمیسیون‌ها از 13 به 17 رسیده است.

*در تبصره‌های تعداد و ترکیب کمیسیون‌ها در اساسنامه پیشنهادی با تغییراتی  همراه بودند که به شرح زیر است:

تبصره 1:  رئیس هر کمیسیون از طرف رئیس به هیئت اجرایی پیشنهاد و برای  یک دوره دو ساله انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره 2: تعداد اعضای کمیسیون 7 الی 10 نفر می‌باشد که از طرف رئیس کمیسیون به رئیس کمیته پیشنهاد و برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 3: آیین نامه نحوه اداره کمسیون‌ها توسط کمیته تهیه و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید.

تبصره 4: هر کمیسیون مرکب از یک رئیس، یک دبیر و 7 الی 10 عضو می‌باشد که برای یک دوره 2 ساله منصوب شده و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.

*در اساسنامه پیشنهادی و در ماده 26 مربوط به آکادمی ملی المپیک چنین آمده است:

آکادمی ملی المپیک مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته می‌باشد.

وظایف آکادمی ملی المپیک عبارتند از:

1- انجام کلیه امور و فعالیت‌های کمیته در حوزه آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی

2- ارائه خدمات جهت آمادگی کلیه فدراسیون‌های ورزش قهرمانی به عنوان مرکز تمرینات تیم‌های ملی

3- مدیریت و اجرای کلیه تست‌های قهرمانی، پزشکی، روانشناسی و …

4- مدیریت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای، آرشیوی و اسنادی به کلیه مراکز علمی- پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان

تبصره – رئیس آکادمی از میان مدیران آشنا به امور ورزشی، علمی و آموزشی دارای حداقل مدرک تحصیلی دکترا (در یکی از گرایش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی) و 5 سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش کشور، با پیشنهاد رئیس، توسط هیئت اجرایی و برای یک دوره  4 ساله تعیین گردیده و ابلاغ مربوطه توسط رئیس کمیته صادر می‌گردد. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

در اساسنامه پیشنهادی و در ماده 27 در خصوص خزانه‌دار آمده است:

خزانه‌دار کمیته که به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری و آیین‌نامه‌های ذیربط و در چارچوب تصمیمات هیئت اجرایی نسبت به پایدار نمودن اعتبارات کمیته با نظر رئیس و یا دبیرکل اقدام می‌نماید.

وظایف و اختیارات خزانه‌دار به شرح زیر است:

الف – نظارت بر فعالیت‌های مربوط به جذب کمک‌های مالی و هدایا

ب – اقدام و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و تامین اعتبار کمیته

پ – نظارت دقیق بر حسن اجرای امور مالی و معاملاتی کمیته و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد جاری

ت – تدوین بودجه و هزینه‌کرد بودجه مصوب در بخش اعتبارات غیردولتی برابر مقررات جاری با هماهنگی رئیس و رعایت آیین‌نامه‌ها با دستورالعمل‌های مصوب

ث – نظارت بر کلیه امور مربوط به هزینه‌های کمیته

ج – تهیه، تنظیم و ارائه گزارش مالی به هیئت اجرایی و بازرس قانونی برای طرح در مجمع عمومی

در اساسنامه پیشنهادی بودجه سالیانه کمیته را خزانه‌دار  با هماهنگی رئیس کمیته و دبیر کل تنظیم و به تصویب هیئت اجرایی خواهند رساند.

به گزارش وب سایت تسنیم، این نکته را باید متذکر بود که موارد بالا جزو پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی بوده و اعضای هیئت اجرایی باید در آن خصوص تصمیم بگیرند و بعد اساسنامه وارد مجمع کمیته ملی المپیک شود و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. عکس‌هایی که در متن خبر استفاده شده، برای اساسنامه اصلاحی قبلی است و جهت مقایسه با تغییرات جدید، ارائه شده است.

برای مشاهده متن کامل اساسنامه اصلاح شده قبلی کمیته ملی المپیک اینجا را کلیک کنید.

گزارش از محیا شهسواری

انتهای پیام/

گران‎فروشی 50درصدی قطعات خودرو در بازار/ قطعه 750 هزار تومانی ال90 را 1.5 میلیون می فروشند - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای گران‎فروشی 50درصدی قطعات خودرو در بازار/ قطعه 750 هزار تومانی ال90 را 1.5 میلیون می فروشند – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 192018


علیرضا نیک آیین در گفت وگو با نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، با اشاره به اینکه متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه ها بهم ریخته است، اظهار داشت: متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران به کمبود قطعات یدکی خودروهای رنو در سطح بازار اشاره کرد و گفت: علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز هم قطعات خودرو را با قیمت‌های گران بفروش می‌رسانند این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.

وی افزود: به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی ها عرضه می شود اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی ها عرضه می شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می فروشند.

نیک آیین با اعلام اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.

 

انتهای پیام/

انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به مرحله دوم رفت - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به مرحله دوم رفت – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 192018


به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علاءالدین ظهوریان با اعلام اینکه هفدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ساعت 20 به پایان رسید، گفت: با مشارکت 1713 نفر از مدیران مسئول واجد شرایط، نصاب مشارکت بالای 50درصدی در برگزاری انتخابات در مرحله نخست بدست آمد.

وی افزود: با توجه به صراحت آیین‌نامه اجرایی انتخابات، منتخب مدیران مسئول نیز بایستی اکثریت مطلق آرا را کسب کند که این نصاب، با اندکی فاصله به دست نیامد.

ظهوریان افزود: بر همین اساس و مطابق تبصره یک ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، انتخابات دو هفته بعد در تاریخ یکشنبه 11آذرماه برگزار می‌شود.

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن تقدیر از خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها برای حضور مناسب در انتخابات، از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، پلیس فتا و مرکز ماهر وزارت ارتباطات که در طول برگزاری انتخابات، حضور فعال و موثری داشتند، قدردانی کرد.

هفدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات 27آبان از ساعت 10 صبح آغاز و با تایید کمیته سه نفره ناظر بر انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه، دوبار تمدید و در ساعت 20 به پایان رسید.

انتهای پیام/

2گزینه اصلی حضور در گمرک/کدام گزینه جایگزین فرود عسگری خواهد شد؟ - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای 2گزینه اصلی حضور در گمرک/کدام گزینه جایگزین فرود عسگری خواهد شد؟ – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 182018


به گزارش نیوزنگار رونقی باشگاه نیوزنگاران پویا، در روزهای اخیر گمانه زنیهای جدی در خصوص تغییر رئیس گمرک با حضور وزیر جدید رونق مطرح شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تا کنون بیش از 10 رزومه در اختیار وزیر رونق قرار گرفته است.

براوردها نشان می دهد، تا امروز 2 مدیر گمرکی به عنوان گزینه های نهایی حضور در پست معاونت وزیر رونق برای مدیریت گمرک ایران انتخاب شده اند.

بر این اساس هر دو گزینه از مدیران فعلی گمرک ایران هستند، به عنوان نمونه معاون حقوقی گمرک ایران یکی از این افراد می باشد. از سوی دیگر یکی از مدیران اجرایی در استانهای مرکزی کشور نیز شانس بالایی برای حضور در پست معاونت وزارت رونق بدست اورده است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید دژپسند چه برنامه ای برای گمرک ایران دارد، نکته جالب توجه اینکه نمایندگان مجلس نیز حساسیت بالایی در این حوزه دارند و اسامی مختلفی نیز از سوی نمایندگان شنیده شده است.

انتهای پیام/

"طهرانچی" رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای “طهرانچی” رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 182018


به گزارش گروه دانشگاه وب سایت تسنیم به نقل از مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در جلسه 28 کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها که روز یکشنبه 27 آبان‌ماه و با حضور  غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد؛ 13 نامزد برای ریاست دانشگاه‌های کشور موفق به کسب رای اعتماد اعضای این کمیته شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در ابتدای این جلسه که با دعوت از دکتر طهرانچی برگزار شد و ایشان از طرح‌ها و برنامه‌های خود برای جهش دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری گزارشی ارانه کرد.

وی افزود: سپس سوالاتی توسط اعضای کمیته از ایشان مطرح شد و پس از پاسخگویی دکتر طهرانچی، با رای اعضای کمیته ایشان برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.

 مخبر دزفولی گفت: همچنین دکتر سعید کریمی دهکردی برای ریاست دانشگاه شهرکرد، دکتر فاطمه بهجتی اردکانی برای ریاست دانشگاه اردکان، دکتر انوشیروان غفاری پور برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر ابوالفضل طهماسبی برا ی ریاست دانشگاه گنبد کاووس و دکتر سید حجت هاشمی برای ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند انتخاب شدند.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: همچنین در این جلسه و با رای مثبت اعضای کمیته تعین روسای دانشگاه‌ها دکتر محمدرضا شیدائی برای ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه، دکتر علیرضا حسینی برای ریاست دانشگاه کوثر «ویژه خواهران»، دکتر حسین پیری برای ریاست دانشگاه بناب، دکتر خسرو سایوند برای ریاست دانشگاه ملایر، دکتر امیر مسعود عرب لودریچه برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی و دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند انتخاب شدند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن آرزوی توفیق برای منتخبین ، افزود: روسای دانشگاه‌ها باید خود را با سیاست‌های علمی کشور و از جمله نقشه جامع علمی کشور هماهنگ کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: همچنین ایجاد نشاط در دانشگاه‌ها از وظائف اصلی رؤسای همه دانشگاه‌ها است.

 مخبر دزفولی ادامه داد: همچنین حمایت از منزلت استاتید دانشگاه‌ها و ایجاد رویه واحد و گفتمان فراگیر برای اجرای اسناد راهبردی حوزه علم و فناوری نیز از اهم وظائف روسای دانشگاه‌هاست.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: با توجه به مطرح شدن موضوع بازنگری و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور توسط رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» روسای دانشگاه‌ها باید در این زمینه برنامه و اهتمام لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/

شما مشمول بسته حمایتی دولت هستید؟ به شماره 500499 پیامک بزنید - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای شما مشمول بسته حمایتی دولت هستید؟ به شماره 500499 پیامک بزنید – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 182018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد.

محمد شریعتمداری افزود: بسته های حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اخیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق میگیرد.

محمد شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت کنندگان در آمد زیر 3 میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.

وی ادامه داد: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و …  که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است که با همان شرط در آمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار میگیرد.

وزیر تعاون افزود: بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه ها نبودند، پیش بینی شده که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.

به گزارش کیو ام سی، سرپرستان خانوار برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند یا نه می توانند کد ملی خود را به شماره پیامک 500499 ارسال کنند و پس از چند ساعت پاسخ آن را دریافت کنند.

 انتهای پیام/

آغاز طرح بسته حمایتی دولت/ واریز200هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای آغاز طرح بسته حمایتی دولت/ واریز200هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 182018


به گزارش خبرنگار اقتصادی وب سایت تسنیم،دوم آبان ماه سال جاری هیأت دولت بسته حمایتی از خانوارهای کم درآمد را تصویب کرد.  این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96شروع به افزایش کرد و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه‌رو شد. بدین منظور مسئولان دولتی از چندین ماه پیش به فکر تهیه بسته حمایتی از خانوارهای کم درآمد و افراد تحت پوشش افتادند.

 اولین مرحله این طرح از تاریخ  دوشنبه 21 آبان ماه 97 عملیاتی شد.

1- مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی کشور است؛  دراین طرح  به ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود نمایند.

2- کالاهای هدف این طرح شامل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارها ست  که سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، می‌توانند اقدام به خرید این کالاها نمایند.

3- بر این اساس فهرست فروشگاه های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور.

در مرحله اول اجرای  این طرح از طریق فروشگاههای زنجیره ای در سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب شهروندان به این شبکه فروشگاهی، کیفیت کالای ارائه شده به مشمولین نیز تضمین شده باشد.

البته به جز مددجویان و مشمولان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی همانطور که محمد شریعتمداری در هفته گذشته گفته بود، این بسته حمایتی مشمول شاغلین و بازنشستگان نیز شد و مبلغ 200هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از 3میلون تومان داشتند واریز شد.

 محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد.

محمد شریعتمداری افزود: بسته های حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اخیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق میگیرد.

محمد شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت کنندگان در آمد زیر 3 میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.

وی ادامه داد: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و …  که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است که با همان شرط در آمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار میگیرد.

وزیر تعاون افزود: بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه ها نبودند، پیش بینی شده که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.

 به گزارش تسنیم، مطابق اعلام جزئیات بسته حمایتی دولت،‌باید گفت تاکنون دو مرحله (مشمولان کمیته امداد،بهزیستی و مدد جویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز مبلغ 200هزار تومان به حقوق) انجام شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود. 

 انتهای پیام/

 

برنامه‌های سازمان ملی زمین به ریلی اصلی بازمی‌گردد/اولویت راه‌اندازی سامانه ملی املاک - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای برنامه‌های سازمان ملی زمین به ریلی اصلی بازمی‌گردد/اولویت راه‌اندازی سامانه ملی املاک – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 172018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، مهرماه سال 96 وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.

در بخشی از این نامه خطاب به حمیدرضا عظیمیان تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود…. ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» 

آخوندی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را  به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داد.

وزیر سابق راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی “اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری”، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات ” را مورد تاکید قرار داده بود.

به گزارش کیو ام سی، این سامانه باید حداکثر در مدت 6 ماه راه‌اندازی می‌شد اما حدود یکسال بعد معاون وقت وزیر مستعفی راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اجرای دستور آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: تکمیل این سامانه به امسال نمی‌رسد.

عظیمیان با اشاره به این‌که سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند، افزود: زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه هیئت نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر اینصورت درخواست هیچیک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.

وی یادآور شد: با تاکید وزیر-سابق- راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.

وی بیان کرد: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، مواردی از جمله این‌که زمین برای دولت باشد، کاربری‌ زمین “مطابق” بوده و عدم واگذاری قبلی را کنترل می‌کند. این زیرسامانه همچنین به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

عظیمیان با بیان این‌که سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد، تاکید کرد: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی های لازم، زمان‌بر است.

به گزارش کیو ام سی، عظیمیان اردیبهشت ماه سال 95 در اقدامی ناگهانی از سوی وزیر مستعفی راه و شهرسازی به عنوان جایگزین محمد پژمان معرفی شد. در حالی انتظار می‌رفت وی اولین اولویت خود را بر اساس قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد که تا 14 مهرماه (روز خداحافظی) سازمان ملی زمین و مسکن را وارد حاشیه‌های متعددی کرد. شاید یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های به وجود آمده “تبلیغاتی خواندن وعده رئیس‌جمهوری برای اتمام طرح مسکن مهر در سال 96 ” باشد که عظیمیمان آنرا در یکی از معدود نشست‌های نیوزی خود عنوان کرد. یکی از معضلات سازمان ملی زمین و مسکن عدم تعامل با رسانه‌ها بود تا جاییکه یکی از مدیران این سازمان که همچنان در پست خود مشغول به کار است در واکنش به پیگیری‌ اصحاب رسانه درباره یک موضوع مبهم و تامل‌برانگیز مربوط به سازمان گفته بود :«نسخه فلان نیوزنگار را می‌پیچم.»

به هر حال دوره معاون بازنشسته و وزیر مستعفی راه و شهرسازی به سر آمده و به تازگی وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را منصوب کرده است. علی نبیان که سه شنبه گذشته از سوی محمد اسلامی به‌عنوان سرپرست (مدیرعامل) سازمان مذکور منصوب شده رزومه کاری خوبی در حوزه قبلی یعنی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران دارد. گفته می‌شود وی یکی از انتخاب‌های خوب برای سازمان ملی زمین و مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی به شمار می‌آید که می‌تواند  اهداف و برنامه‌های این سازمان را به ریل اصلی خود بازگرداند.

به طور حتم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل اهمیت آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بازار مسکن کشور یکی از اولویت‌های معاون جدید وزیر راه و شهرسازی است. ارتباط با رسانه‌ها، روابط عمومی و دفتر مدیرعامل پاشنه آشیل سازمان ملی زمین و مسکن طی دو سال اخیر بوده که به نظر می‌رسد به زودی اقدام لازم در راستای ایجاد تحولات مثبت در این بخش‌ها عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/

 

قیمت جهانی نفت امروز 1397/08/26 | تصمیم جدید اوپک ضدترامپ - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای قیمت جهانی نفت امروز 1397/08/26 | تصمیم جدید اوپک ضدترامپ – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 172018


به گزارش وب سایت تسنیم به نقل  از رویترز، به گفته منابع آگاه، عربستان، بزرگترین تولید کننده عضو اوپک می خواهد نفت تولید خود را به میزان حدود 1.4 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اما دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه تمایلی به کاهش تولید ندارند.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات دیروز با 14 سنت، معادل 0.2 درصد افزایش به 66 دلار و 76 سنت رسید. قیمت نفت برنت در این هفته 4.6 درصد افت داشت و ششمین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساند.

قیمت نفت خام آمریکا هم در پایان معاملات روز جمعه بدون تغییر نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 56 دلار و 46 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت در این هفته 5.6 درصد افت داشت که ششمین هفته کاهشی متوالی این شاخص نفتی بود.

طارق ظاهر، عضو هیئت مدیره موسسه تیچه کپیتال در نیویورک گفت، پس از کاهش قیمت های شدید روز سه شنبه، قیمت ها اندکی ترمیم شد و اکنون در حال تثبیت شدن است.

باب یاوگر، تحلیلگر بازار نفت گفت: «در حالی که روند افزایش تولید نفت آمریکا ادامه دارد، اوپک احتمالا تصمیم به کاهش تولید خواهد گرفت.»

وزرای کشورهای عضو اوپک قرار است روز 6 نوامبر یعنی کمتر از یک ماه دیگر برای تصمیم گیری در مورد سیاست تولید 6 ماه آینده خود در وین تشکیل جلسه دهند.

تولید نفت آمریکا در هفته گذشته به رقم بی سابقه 11.7 میلیون بشکه در روز رسید. این افزایش تولید سبب شده تا ذخایر نفت آمریکا بیشترین افزایش هفتگی در طی حدود 2 سال اخیر را تجربه کند.

 

انتهای پیام/32

 

حقوق کارگر کفاف چند روز را می‎دهد؟ - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای حقوق کارگر کفاف چند روز را می‎دهد؟ – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 172018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 19.8 درصدی همراه بود باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.

با این حساب یک خانواده کارگری 4نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 800 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در چنین شرایطی  تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است. در شرایطی که تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است، درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است.

جلسه چند روز گذشته شورای عالی کار نیز نتیجه مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشته است. آخرین نتیجه جلسه 277 جلسه شورای عالی کار این بوده است که باید منتظر 2شنبه یا 3شنبه آینده و بررسی به روزرسانی های عقب ماندگی مزدی کارگران در جلسه کمیته مزد بود.چرا که قرار است این عدد در جلسه بعدی شورای عالی کار به عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

 

*بازگشت قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیراً در گفت وگویی اظهار داشت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

 ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، ‌ استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.

وی ادامه داد: در  مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.

به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه‌ سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است.

وی گفت: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگرارا مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب،  مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.

 انتهای پیام/

 

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha