برترین ها: این ویدئو مربوط به دو روز گذشته است و گزارشگر شبکه اسپورت با ادبیات عجیب خواهان باخت تیم ملی عربستان است. از طرفی دیگر گزارشگر سعودی که گیم ایران را گزارش می کند با تمچید از انسجام و تاکتیک تیم ملی ایران برای شاگردان کی روش آرزوی موفقیت می کند.

با مقایسه این دو ویدئو شاید بهتر درک کنیم که برخی نگاه های نژاد پرستانه چه علیه اعراب و چه علیه افغان ها در میان ما گسترش پیدا کرده است.

نگاه عربستان به ما، نگاه ما به عربستان!

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha