مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تظلم خواهی افراد جامعه از تصمیمات و اقدامات مراجع و یا ادارات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست مدارک و مستندات لازم و محکمه پسند جمع آوری گردد سپس در فرم های شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تنظیم صحیح و دقیق فرم شکایت اقدام نمود و خواسته و عنوان شکایت را متناسب با موضوع تعیین نمود .

سپس می بایست به صورت حضوری به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و در قسمت ثبت شکایت آن را ثبت نمود ، بعد از ثبت موضوع به معاونت ارجاع ارسال خواهد شد که در حال حاضر سه معاونت ارجاع به صورت تخصصی در دیوان عدالت اداری متناسب با موضوع مطرح شده به شعبات مرتبط ارجاع داده می شود.

مطلب از وب سایت گروه وکلای پایتخت کپی برداری شده است.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha