به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی،وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمانهای خود در استانها اعلام کرد که سه مورد به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل ومراقبت مواد مخدر اضافه شده است. متن این نامه به شرح زیر است.

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره 655/6506 مورخ 1397/2/1 سازمان غذا و دارو و شماره 97/952268 مورخ 1397/8/6 دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اضافه نمودن اقلام ذیل به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) موضوع ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال و به اطلاع می‌رساند:

1- حسب مواد 40 و 41 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، ماده شیمیایی، استیل کلراید یا کلرواستیل (Acetyl Chloride) با شماره تعرفه (29159094)، در زمره مواد شیمیایی پیش‌ساز تحت کنترل بوده و ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، مصرف، ورود، صدور و یا عرضه آن مستلزم اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

2- بر اساس مصوبات کمیسیون داروهای مخدر (CND) سازمان ملل متحد و مواد 40 و 41 قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد شیمیای مندرج در جدول ذیل در زمره پیش‌سازه‌های تحت کنترل بوده و ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، مصرف، ورود، صدور و یا عرضه آن مستلزم اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ردیف نام فارسی نام انگلیسی تعرفه
1 4- انیلینو – N فنتیل پیپریدین

Anilino -N-Phenethlylpiperidine

(ANPP)

29333990
2 N- فنتیل -4- پیپریدون

N-Phenethyl-4-piperidone

(NPP)

29333990
3 آلفا – فنیل استواستونیتریل

alpha-phenylacetoacetonitrile

(APAAN)

29264000

برای مشاهده تصویر این نامه اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha