به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، محمد اسلامی در مراسم معارفه خود به عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مهم ترین قولی می دهیم این است که تغییرات آنچنانی ندهیم و به دنبال آن باشیم که کار متفاوتی انجام دهیم. روی دغدغه های مردم و ریاست جمهوری متمرکز می شویم و باید با توجه با شرایط کنونی کشور اهتمام ویژه ای روی آن داشته باشیم.

وی ببیان کرد: وزارت راه و شهرسازی یعنی همه چیز مردم؛ مسکن، حمل ونقل. اقدامات ما تمدن ساز است و  مشاوران، سازندگان و همه کسانیکه در نقش کارفرما نقش ایفا می کنند باید در یک فضای هماهنگ در شرایط کنونی با هم افزایی برنامه ها را پیش ببرند.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha