خبرآنلاین: گیم در اسپورتگاه آزادی و شهر تهران با توجه به ارتفاع زیاد نسبت به دریا و همچنین اختلاف زمانی تا ژاپن، کار کاشیما را بسیار سخت خواهد کرد.

کاشیما آنتلرز موفق شد با نتیجه 3-2 کاشیوا ریسول را شکست دهد. این نتیجه در حالی رقم خورد که گو ایوا سرمربی این تیم 11 گیمکن فینال را در ترکیب اصلی قرار نداده بود تا برای گیم برگشت آماده و مهیا باشند.

فوتبال چنل در گزارشی به دلیل نیمکت نشینی گیمکنان اصلی تیم کاشیما آنتلرز پرداخته و در آن از هراس ژاپنی ها نسبت به گیم در اسپورتگاه آزادی پرداخته است. در این گزارش آمده که نیمکت نشینان تیم کاشیما که اکثرشان را گیمکنان نام آشنا تشکیل می دادند، پس از هر گل به شدت شادی می کردند و گویی خودشان در زمین حضور داشتند.

اما مسئله مهم این است که چرا گو ایوا از تیم ذخیره اش در این گیم استفاده کرد؟ شاید اگر یک گیم عادی قرار بود روز شنبه برگزار شود، چنین تصمیمی گرفته نمی شد اما کاشیمایی ها اکنون باید به تهران بروند و آنجا مقابل پرسپولیس تهران قرار بگیرند. باتوجه به ارتفاع بالای این شهر نسبت به دریا، گیمکنان کاشیما کار سختی را خواهند داشت چرا که آن ها اغلب در ارتفاع نزدیک به صفر گیم کرده اند و حالا بدون شک دچار مشکل خواهند شد.

همچنین پرواز 11 ساعته تا ایران و اختلاف زمانی 5 ساعته بحران جت لگ را به وجود می آورد که امکان دارد باعث خستگی گیمکنان شود.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha