به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، طبق آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا دهم آبان سال آبی 98-97 بالغ بر 23.8 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 13.4 میلیمتر) 77.6 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 8.9 میلیمتر) 167.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش های تجمعی اول مهر تا دهم آبان به 39 میلیارد و 223 میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع 23.8 میلیمتر بارش های ثبت شده در 40 روز ابتدایی سال آبی جاری، 13.6 میلیمتر در 10 روز ابتدایی آبان به ثبت رسیده که این میزان بارش، ماه آبان را به ماهی پرباران تبدیل کرده است.

جزئیات آمار بارش های سال آبی جاری در جدول زیر نشان داده شده است.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha