هواپیمای گیمکنان تیم پرسپولیس برای دیدار با تیم کاشیما آنتلرز در خاک ژاپن به زمین نشست.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha