به گزارش گروه رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، طرح توسعه شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه میدان های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در یکصد و شصتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن مطرح و پیرامون برنامه پیشنهادی این شرکت، بحث و تبادل نظر شد.

میدان نفتی چشمه‌ خوش از مخازن آسماری و بنگستان و میدان دالپری از مخزن بنگستانی با نفت سبک و شبکه شکستگی گسترده تشکیل شده است. میدان پایدار شرق نیز از مخازن آسماری و بنگستان تشکیل شده که از پتانسیل تولیدی قابل توجهی برخوردار است.

گفتنی است، طرح پیشنهادی شرکت زاروبژنفت برای توسعه میدان های آبان و پایدار غرب نیز پیش از این از سوی کمیته مشاورین مدیریت مخازن مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha