روزنامه قطری مهاجم الجزایری السد را به جلاد تشبیه کرد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha