به گزارش نیوزنگار رونقی باشگاه نیوزنگاران پویا؛ در هجدهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 22/05/1397 برگزار شده، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نکات  مهمی در خصوص مشمولین سهام عدالت را تصویب نموده اند که در ادامه قابل مشاهده میباشد.

  1. به منظور حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت ، سود سهام شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولین در قید حیات طرح که حداکثر طی مهلت زمانی تا پایان مهرماه سال 1397 برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تاییدیه شبای بانکی اخذ نکرده باشند مطابق پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و حسب تایید وزیر امور رونقی و دارایی در قالب حساب بانکی یا صندوق های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری خواهد شد.
  2. سازمان خصوصی سازی به منظور شناسایی وراث قانونی مشمولین فوت شده طرح توزیع سهام عدالت و تقسیم و انتقال سهام مشمولین مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، مقرر گردید فرآیند یاد شده کماکان ادامه یافته و سازمان خصوصی سازی گزارش لازم را به جلسه بعدی شورا ارایه نماید تا در خصوص آن دسته از وراث قانونی که برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه ننموده اند، تصمیم لازم اتخاذ گردد.
  3. دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت امور رونقی و دارایی مستقر می گردد. وزیر امور رونقی و دارایی می تواند مطابق قوانین و مقررات تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را در اجرای این قانون به رییس سازمان خصوصی سازی واگذار نماید.

 

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha