به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، اسامی بزرگترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) معرفی شد که بر این اساس سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با 238 هزار و 153 سهامدار در پایان مردادماه در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 137هزار و787 سهامدارو توسعه معادن روی ایران  با 122 هزار و 969 سهامدار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‌گذاری در مکان‌های سوم تا دهم بزرگترین شرکت‌های بورسی از نظر تعداد سهامدار در این مدت هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 484 هزار و 970 سهامدار نیز در صدر بزرگترین شرکت‌های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با 302هزار و 933 سهامدار و بانک دی با 176 هزار و 593 سهامدار در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر رونق، بانک قوامین، بیمه حکمت صبا، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران، شرکت اعتباری ثامن و بانک حکمت ایرانیان نیز در ماه گذشته در مکان‌های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت‌های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

لازم به ذکر است، این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی (کارکنان) در این گزارش لحاظ شده است.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha