سیدباقر فتاحی،عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در گفت وگو با نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، درباره اینکه نگاه بانک توسعه تعاون به پرداخت تسهیلات روستایی به متقاضیان چیست؟ آیا نگاه این بانک حمایتی یا  تجاری است گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک دولتی توسعه ای درسال 97 دو طرح بزرگ دولت را که شامل اشتغال پایدار روستایی و اشتغال فراگیر است را مشارکت داشته و به روایت آمارهای دستگاه های نظارتی در مرحله اول بانک توسعه در بین بانک های عامل رتبه اول را کسب کرده است. 

 وی ادامه داد: در بخش اشتغال فراگیر باید 1500میلیارد تومان تسهیلات باید پرداخت شودکه گاهاً بانک توسعه تعاون به دنبال مشتریان می گردد،یعنی اگر کارآفرینانی که تولید دارند  و تولید آنها بازار مناسب دارد و در بحث فروش مشکل نداشته باشند می توانند از این دو طرح با توجه به شرایطی که قانون گذار تعیین کرده است استفاده کنند.

فتاحی اظهار داشت: هیچ کدام از طرح های اشتغال زایی دولت( فراگیر و اشتغال روستایی) نیازمند سپرده گذاری نیست. در کنار این موضوع جز بانک های عامل صندوق توسعه ملی هستیم، منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی آب،صنعت و معدن برای تعاون گران و تولید کنندگان و تعاون گران  وجود دارد و می توانند استفاده کنند.

 عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد: شبکه بانکی منابع خود را در اختیار مشتریانی قرار می دهد که بانک اهلیت و اعتبار سنجی را برآورد کرده باشد. یکی از روش های سنجش اهلیت مشتریان بررسی گردش حساب مشتریان است، این الزام را نداریم که مشتری حتماً در بانک سپرده ای  داشته باشد تا بتواند به ازای آن تسهیلات دریافت کند. همین که گردش مالی مشتری نزد بانک باشد و در طول زمان خاصی اهلیت مشتری به بانک ثابت شود کفایت می کند.

وی با بیان اینکه وی تعهد بانک توسعه تعاون برای اجرای طرح ملی توسعه اشتغال روستایی 20 هزار میلیارد ریال است که با نرخ های سود ٤ تا 6 درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد افزود: با احتساب دو سال دوره مشارکت، یکسال دوران تنفس و 6 سال بازپرداخت، در مجموع دوران بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی 9 ساله است که در سیستم نظام بانکی از تسهیلات بلند مدت محسوب می شود.

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با ارائه عملکرد این بانک برای اجرای طرح ملی اشتغال روستایی گفت: در بحث اشتغال روستایی حدود 93 درصد منابع مصوب و پرداخت شده است و در برخی از استان ها به پیشواز مرحله دوم رفته اند. یعنی هنوز مانیی برای مرحله دوم نیامده است طرح ها پذیرفته شده و منتظر اعتبار هستیم.

 فتاحی بیان کرد: از بهمن ماه سال گذشته همزمان با  اجرای برنامه اشتغال روستایی 930 میلیارد تومان طرح اشتغالزا مصوب و پرداخت شده اند. سهم بانک توسعه تعاون در مرحله اول 17 درصد بود که با توجه به عملکرد موفق این بانک در دوره اول، بسیاری از استان ها مکاتباتی را با سازمان برنامه و بودجه داشته اند و درخواست افزایش سهم بانک توسعه تعاون برای مرحله بعدی را داشتند که نیوزهای رسیده حاکی از این است که سهم این بانک در فاز دوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به بیش از 20 درصد می رسد.

 انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha