«سید جلال حسینی به خاطر لایک کردن پست اعتراضی علی کریمی از لیست تیم ملی حذف شد!» این خبر سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد شد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha