سفر به شهرهای مختلف ایران، معمولا خاطرات خوبی برای وینفرد شفر ندارد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha