خبرآنلاین: تیام حالا ITC خود را از مستقیما از فیفا می‌گیرد.

مامه تیام و جیم عجمان در نامه ای به جیم استقلال درخواست کردند تا ITC این گیمکن صادر شود ولی آبی ها این نامه را ریجکت کردند.

خطیر معاون اسپورتی استقلال در این باره می گوید: «بله نامه به جیم رسید و ما آن را ریجکت و رد کردیم. ی

ک نامه هم به فدراسیون فوتبال زدیم که تیام گیمکن ماست. از این به بعد پرونده به در مجرای قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد.»

بدین ترتیب تیام ITC خود را از مستقیما از فیفا می‌گیرد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha