سایت بلژیکی با تمجید از علی قلی‌زاده نوشت این گیمکن در راه تبدیل شدن به کاوه رضایی جدید در بلژیک است.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha