کیانوش رستمی برای فرار از گرمای سالن تمرین وزنه‌برداری برای خود پنکه آورد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha