به گزارش باشگاه نیوزنگاران پویا، محمد اسماعیلی در یادداشتی برای کیو ام سی در تحلیل وضعیت رونقی کشور نوشت:هر کشوری خطوط قرمزی دارد که بر اساس منافع و مصالح تعریف می شود و تخطی از این خطوط به هیچ عنوان قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قائده مستثنی نیست و همه رسانه ها ملزم به رعایت این موارد هستند .

 ولی اتفاق ناگواری که در طول چند سال گذشته به تدریج و خزنده رخ داده است این است که این خطوط قرمز اندک اندک از جایگاه اصلی خود فراتر رفته و افراد بنا به سلیقه خود این خطوط قرمز را فراتر از جایگاه اصلی خود تعریف کرده اند به طوری که به جای منفعت و مصلحت نظام  منفعت و مصلحت اشخاص در حاشیه امن قرار گرفته است .

این اعمال سلیقه کار را به جایی رسانده اند که رسانه ها در انجام وظایف اصلی و حرفه ای خود با مشکلات شدیدی مواجه هستند و سراغ هر موضوعی که میروند به نوعی در حریم خط قرمز قرار میگیرند و از پرداختن به آن دوری میکنند .

از سوی دیگر بدلیل نبود امکان کنترل بر فضای مجازی و این که اساسا در فضای مجازی خط قرمزی وجود ندارد بسیاری از این موضوعات به صورت غیر حرفه ای و نادرست از طرف منابع غیر موثق در فضای مجازی منتشر می شود و این انتشار ناقص و غرض ورزانه باعث تشویش خاطر و انتشار شایعه در کشور شده است.

به نظر می رسد هم اینک که کشور با ناملایمات و سختی های زیادی در حوزه اقتضاد مواجه است لازم است رسانه ها در حوزه رونق با شفافیت و شجاعت بیشتری انجام وظیفه نمایند و بپذیریم که رونق و مباحث رونقی هیچ خط قرمزی ندارد و رسانه ها می توانند در تمامی حوزه های رونقی ورود کنند و به مسائل مختلف این حوزه با نگاه کارشناسانه  و البته خرد ورزانه بپردازند.

بسیاری از مشکلات که امروز معیشت مردم را تهدید می کند ناشی از عدم ورود سازنده و موشکافانه رسانه ها در گذشته است و چه بسا اگر در زمان مقتضی به این مسائل پرداخته شده بود و مسئولین رونقی در مقابل دیدگان ملت حاضر می شدند و به سوالات کارشناسان پاسخ می دادند امروز این مشکلات به این شدت و جدیت وجود نداشت.رونق مثل هر علم  دیگر اساتید و دانشمندانی دارد که این افراد باید با فراغ بال و بدون نگرانی و محدودیت بتوانند به بیان نظرات خود بپردازند و دیدگاه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ناگفته نماند که پرداخت دقیق و به موقع رسانه ها به مسائل رونقی باعت افزایش میزان مشارکت مردم در روند رونق کشور میشود و کمک میکند که مردم در موضوعات مختلف همراهی بیشتری با سیاست های رونقی دولت داشته باشند و به هر میزان که این سیاست ها در حاله ای از ابهام و در یک فضای غیر شفاف تعریف شوند به همان میزان مردم نیز نمیتوانند در موفقیت آن سهیم باشند.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha