خبرآنلاین: استقلالی‌ها شرطی را قبول کردند که به نفع گیمکنان‌شان بوده است.

افتخاری و توفیقی مدیرعامل و معاون جیم استقلال در سال های اخیر یک بند جنجالی در قرارداد اکثر گیمکنان تیم جا دادند؛ اینکه اگر پیشنهاد خارجی داشته باشند به ازای پرداخت 100 و 200 هزار دلار استقلال را ترک کنند.

این بند باعث شد تا حالا تیام در موضع قدرت قرار بگیرد و بخواهد قرارداد جدیدی ببندد. همچنین وجود این بند باعث شد حسینی ساز رفتن را کوک کند و روزبه چشمی هم به قطر سفر کند.

حالا خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که افتخاری به توفیقی دستور داده تا این بند را اگر می تواند از قرارداد گیمکنان فعلی حذف کند و در قرارداد گیمکنان جدید هم به هیچ وجه چنین شرطی را نگذارد.

البته این اقدام به نوعی نوشدار پس از مرگ است چراکه وجود چنین بندی حتی در سال های گذشته باعث شد تا گیمکنان امتیازاتی از جیم بگیرند ولی افتخاری و توفیقی طبق گفته پیشکسوتهای جیم باز هم بی تجربه عمل کردند.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha