خبرآنلاین: سید پندار توفیقی درباره وضعیت نقل و انتقالات استقلال اخبار جدیدی داده است.

پندار توفیقی درباره وضعیت نقل و انتقالات جیم استقلال و تمدید گیمکنان مدنظر شفر و البته هواداران توضیحاتی ارائه داده. او درباره وریا غفوری گفته: ” مذاکرات جدی ادامه دارد. شنبه بناست با تعیین تکلیف مطالبات گذشته توسط جیم مذاکرات عقد قرارداد نهایی شود. شب گذشته تا ساعت ۲۴ مذاکره می کردیم.”

همچنین توفیقی درباره وضعیت جپاروف اعلام کرده: “قریب به دو ماه پیش در حضور مدیر برنامه های ایرانی ایشان قرارداد جدید تحویل شان شد. سرور در حال حاضر پیگیر مطالبات فصل گذشته خود و جیم درصدد تامین منابع مالی است.” درباره امید ابراهیمی هم توفیقی فقط این امیدواری را به هواداران داده که قرارداد او تمدید شود. ضمن اینکه توفیقی ابراز امیدواری کرده تیام به زودی به تمرینات اضافه شود!

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha