علی اکبر کریمی در گفت و گو با نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی با بیان اینکه هفته گذشته کلیات دو لایحه مهم در مجلس در خصوص مبارزه با مانیشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، گفت: تصویب این دو لایحه در مجلس با توجه به کناره گیری آمریکا از برجام و مذاکرات در حال انجام با سه کشور اروپایی نمیتواند در راستای منافع رونقی کشور باشد.

وی گفت: بعد از آنکه دو لایحه فوق الذکر به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید، تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به حساسیتها و آثار رونقی این دو لایحه، تصمیم گرفتند پیشنهادی را ارائه کنند که بر اساس آن مشخص شود رای و نظر هر نماینده در خصوص جزییات مفاد لایحه های ارائه شده در صحن چه بوده است.

نائب رییس کمیسیون رونقی مجلس ادامه داد، هدف از ارائه این پیشنهاد آن بود که به صورت شفاف نظر هر نماینده در خصوص لوایح یادشده در مجلس برای عموم مردم مشخص و ثبت شود. با عنایت به اینکه برخی تصمیمات مجلس اثرات مهم و بلند مدتی در زندگی و معیشت مردم و رونق کشور دارد، لازم است نظر نمایندگان مجلس در لوایح اینگونه برای مردم شفاف شود.

وی افزود، به عبارت ساده تر مشخص شود که کدام یک از نمایندگان موافق مفاد لوایح موردبحث بوده و چه کسانی مخالف مفاد لوایح بوده اند.

عضو کمیسیون رونقی با بیان اینکه، متاسفانه بعد از رای گیری انجام شده در مجلس در خصوص پیشنهاد فوق، 68 نفر از نمایندگان با آن موافقت و تعدادی هم مخالفت کردند و نتیجه رای گیری فوق نشان می داد که اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد شفافیت در رای گیری موافق نبوده اند که به نظر می رسد این نوع جهت گیری در راستای منافع عموم مردم نیست.

به گفته کریمی، تصویب نهایی دو لایحه پیشنهادی دولت در خصوص مبارزه با مانیشویی و اصلاح قانون مبارزه تامین مالی تروریسم، می تواند آثار مهمی در فضای رونقی کشور ایجاد نماید و مشخص نیست در شرایط کنونی که توافق هسته ای برجام تا این حد متزلزل شده است، آیا منطقی است که باز هم  در راستای اهداف و خواسته های کشورهای غربی قدم برداریم و به آنها امتیاز بدهیم.

نایب رییس کمیسیون رونقی مجلس تاکید کرد، حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با مانیشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و باید منتظر ماند تا در نهایت مشخص شود نظر نهایی مجلس در خصوص جزییات این لوایح چگونه خواهد بود. چراکه تصویب نهایی این قبیل لوایح تعهدات سنگینی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha