به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت امور رونقی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و ماده 42 قانن الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نصاب جدید معاملات کوچک، بزرگ و متوسط را تصویب کرد.

به این ترتیب معاملات کوچک معاملاتی هستند که مبلغ معامله تا سقف 25 میلیون تومان باشد،  سقف معاملات متوسط بیش از معاملات کوچک و حداکثر 250 میلیون تومان میباشد. همچنین معاملات بزرگ معاملاتی هستند که براورد اولیه انها بیش از 250 میلیون تومان باشد.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha