پیش زمینه ذهنی یا در موارد حاد، “تعصب” می تواند در تصمیم و نظرهای ما تاثیر بگذارد. همیشه یکی از بهترین راه های گرفتن پاسخ صحیح یک تست این است که هیچ پیش زمینه ای از دو سمت مقایسه به مخاطب (یا خودتان) ندهید و فقط از اون بخواهید که بهترین را با توجه به معیارهای خود انتخاب کند. امشب در کیو ام سی می خواهیم بین دوربین دو موبایل که هیچ راهنمایی از سمت ما برای حدس زدن مدل ها آن ها انجام نمی شود، مقایسه ای ترتیب بدهیم، رای شما را بگیریم و فردا شب نتیجه آن را منتشر کنیم! در ادامه با کیو ام سی همراه باشید.

بدون هیچ توضیحی درباره شرایط و گزینه های مقایسه، صحنه های مختلف را به همراه رای گیری لازم زیر هر تصویر، خواهیم داشت:

صحنه اول

برش اول

صحنه اول – برش اول

 • راست (68%, 25 Votes)
 • چپ (32%, 12 Votes)

تعداد رای دهندگان: 37

Loading ... Loading …

برش دوم

صحنه اول – برش دوم

 • راست (59%, 22 Votes)
 • چپ (41%, 15 Votes)

تعداد رای دهندگان: 37

Loading ... Loading …

 

صحنه دوم

برش اول

صحنه دوم – برش اول

 • راست (73%, 27 Votes)
 • چپ (27%, 10 Votes)

تعداد رای دهندگان: 37

Loading ... Loading …

برش دوم

صحنه دوم – برش دوم

 • راست (72%, 26 Votes)
 • چپ (28%, 10 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

برش سوم

صحنه دوم – برش سوم

 • راست (61%, 22 Votes)
 • چپ (39%, 14 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه سوم

صحنه سوم

 • راست (71%, 25 Votes)
 • چپ (29%, 10 Votes)

تعداد رای دهندگان: 35

Loading ... Loading …

صحنه چهارم

صحنه چهارم

 • راست (72%, 26 Votes)
 • چپ (28%, 10 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه پنجم

صحنه پنجم

 • چپ (61%, 22 Votes)
 • راست (39%, 14 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه ششم

صحنه ششم

 • چپ (61%, 22 Votes)
 • راست (39%, 14 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه هفتم

برش اول

صحنه هفتم – برش اول

 • راست (57%, 20 Votes)
 • چپ (43%, 15 Votes)

تعداد رای دهندگان: 35

Loading ... Loading …

برش دوم

صحنه هفتم – برش دوم

 • راست (61%, 22 Votes)
 • چپ (39%, 14 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه هشتم

صحنه هشتم

 • چپ (53%, 19 Votes)
 • راست (47%, 17 Votes)

تعداد رای دهندگان: 36

Loading ... Loading …

صحنه نهم

صحنه نهم

 • راست (53%, 18 Votes)
 • چپ (47%, 16 Votes)

تعداد رای دهندگان: 34

Loading ... Loading …

صحنه دهم

صحنه دهم

 • چپ (60%, 21 Votes)
 • راست (40%, 14 Votes)

تعداد رای دهندگان: 35

Loading ... Loading …

صحنه یازدهم

برش اول

صحنه یازدهم – برش اول

 • راست (57%, 20 Votes)
 • چپ (43%, 15 Votes)

تعداد رای دهندگان: 35

Loading ... Loading …

برش دوم

صحنه یازدهم – برش دوم

 • راست (59%, 10 Votes)
 • چپ (41%, 7 Votes)

تعداد رای دهندگان: 17

Loading ... Loading …

فردا شب با کیو ام سی همراه باشید تا نتایج این مقایسه منتشر شود.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha