خبرگزاری فارس: مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای اخیر علیه هومن افاضلی سرمربی تیم نفت تهران مصاحبه‌هایی انجام دادند.

این موضوع باعث شد تا مسعود سمیعی مدیرعامل جیم نفت تهران خطاب به محمدرضا ساکت نامه اعتراض آمیز نوشته و از او درباره اتفاقات اخیر پاسخ خواست.

در نامه سمیعی خطاب به ساکت سوالاتی مطرح شده و از مصاحبه‌های انتقادی داکروز و آقاجانیان علیه هومن افاضلی که باعث برهم خوردن تمرکز این مربی شده گلایه شده است.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha