اسپورت سه: آمار موید آن است که غیبت لیونل مسی حداقل در گیم های دوستانه خیلی هم به ضرر آرژانتین نیست.

به نظر می رسد غیبت لئو مسی در دیدار دوستانه امشب اسپانیا برابر آلبی سلسته در مادرید قطعی است و سامپائولی در این دیدار نیز قادر به استفاده از فوق ستاره 30 ساله خود نیست.

در طی سالهای اخیر، لیونل مسی در 42 گیم دوستانه تیم ملی آرژانتین به میدان رفته که حاصل آن 28 پیروزی، 6 تساوی و 8 شکست بوده و آلبی سلسته میانگین 71% موفقیت را حاصل کرده است.

اما جالب اینجاست که در روزهای غیبت مسی، آرژانتین 29 گیم تدارکاتی برگزار کرده که 20 پیروزی، 5 تساوی و 4 شکست حاصل کار آرژانتین بوده و میانگین 75% پیروزی حاصل شده است.

پس به نظر می رسد حداقل در دیدارهای دوستانه، آلبی سلسته خیلی مشکلی در نبود مسی ندارد و سامپائولی می تواند امیدوار باشد همانند دیدار مقابل ایتالیا، آنها امشب نیز با پیروزی دیدار مقابل اسپانیا را سپری کنند.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha