خبرگزاری تسنیم: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد. آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح زیر است:

شکایت امیرهوشنگ سعادتی (کارگزار) از رامین رضاییان:

پرداخت مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون ریال بابت قرارداد و 26 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیرهوشنگ سعادتی

شکایت نوید دهقان‌شعار از جیم فرهنگی اسپورتی راه‌آهن یزدان:

پرداخت مبلغ 320 میلیون ریال بابت قرارداد و 6 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق نوید دهقان شعار

شکایت سعید رازانی از جیم فرهنگی اسپورتی گل گهر سیرجان:

پرداخت مبلغ 975 میلیون ریال بابت قرارداد و 19 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سعید رازانی

شکایت رضا صادقی‌فرید از جیم فرهنگی اسپورتی شهرداری بندرعباس:

پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت قرارداد و 5 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا صادقی فرید

شکایت جعفر افهمی از جیم فرهنگی اسپورتی آلومینیوم اراک:

پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت قرارداد و 14 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق جعفر افهمی

شکایت مجید مهدی نیک از جیم فرهنگی اسپورتی گل‌گهر سیرجان:

پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت قرارداد و 7 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مجید مهدی نیک

شکایت معصومه فرید غلامی از جیم فرهنگی اسپورتی استقلال:

پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت قرارداد و 3 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق معصومه فرید غلامی

آرای صادره قطعی نیست و در مهلت هفت روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است. ضمناً در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه‌های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha